Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Corona Updates

Corona Updates

Maatregelen

1. NOW 1.0

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Lees meer.

2. NOW 3.0

Het kabinet verlengt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. Lees meer.

3. Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Om de contracten op orde te krijgen voor het toepassen van de lage WW-premie hebben werkgevers extra tijd gekregen. Vanwege de Coronacrisis heeft de minister besloten dat werkgevers extra tijd krijgen en tot 1 juli 2020 de mogelijkheid hebben om alle contracten op orde te krijgen. Lees meer.

4. TOZO 2.0

De bijstand aan zelfstandigen in nood  via de Tozo-regeling blijft van kracht. De aanvullende inkomstenondersteuning voor levensonderhoud wordt verlengd tot eind augustus 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Lees meer.

5. Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. Lees meer.

6. Terugbetalen bijzonder uitstel van betalen belasting

Ondernemers krijgen langer de tijd om hun, door de coronacrisis, uitgestelde belastingrekening terug te betalen. Ook om eerder aangevraagd uitstel van betaling te verlengen is meer tijd Lees meer.

7. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

8. Garantie ondernemingsfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar. Lees meer.

9. Banken geven mkb-bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing

Mkb-ondernemingen met een krediet tot € 2,5 miljoen, die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun langlopende lening. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten op 19 maart. Lees meer.

10. Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervolg op TOGS-regeling

Mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. Lees meer.

11. TOGS-regeling: meer compensatie vaste lasten 30% omzetverlies

De TOGS-regeling wordt voortgezet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 ,- Lees meer.

12. Overige nieuwe maatregelen en eerder genomen maatregelen

Er zijn door het kabinet een aantal overige maatregelen genomen. Bovendien waren er eerder al een aantal steunmaatregelen bekend gemaakt. Lees meer.

Bronnen: UWV / SRA / NBA / Rijksoverheid / Financieel Dagblad.