Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Corona Updates

Corona Updates

Maatregelen

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

In plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV) is de NOW in het leven geroepen. Deze heeft als doel om werkgevers snel te voorzien van een tegemoetkoming in de loonkosten als gevolg van werkurenverlies vanwege de Coronacrisis. Lees meer.

2. Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Om de contracten op orde te krijgen voor het toepassen van de lage WW-premie hebben werkgevers extra tijd gekregen. Vanwege de Coronacrisis heeft de minister besloten dat werkgevers extra tijd krijgen en tot 1 juli 2020 de mogelijkheid hebben om alle contracten op orde te krijgen. Lees meer.

3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege. Lees meer.

4. Versoepeling uitstel betalen van belasting

Het uitstel van betalen van belastingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding. Lees meer.

5. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Lees meer.

7. Banken geven mkb-bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing

Mkb-ondernemingen met een krediet tot € 2,5 miljoen, die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun langlopende lening. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten op 19 maart. Lees meer.

8. Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

9. Overige nieuwe maatregelen en eerder genomen maatregelen

Er zijn door het kabinet een aantal overige maatregelen genomen. Bovendien waren er eerder al een aantal steunmaatregelen bekend gemaakt. Lees meer.

Bronnen: SRA / NBA / Rijksoverheid / Financieel Dagblad.