Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Corona Updates

Corona Updates

Maatregelen

1. NOW 3

De NOW 3 geldt in 2021 voor de loonkosten over januari t/m maart 2021 (NOW 3.2) en april t/m juni 2021 (NOW 3.3). Besloten is dat het omzetverlies in beide periodes minimaal 20% moet bedragen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Lees meer

2. Versoepeling TOZO en invoering TONK

Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op de Tozo, die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Tevens gaat de TONK met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Lees meer

3. Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De regeling is voor mkb-ondernemers. Lees meer

4. Extra steun starters

Er komt een nieuwe steunmaatregel voor starters die zo veel mogelijk gebaseerd is op de TVL. De regeling zal gelden voor starters die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. Hoe de regeling er exact uit komt te zien, is nog niet bekend. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Lees meer

5. Uitbreiding voorraadsubsidie

Er komt een uitbreiding van de voorraadsubsidie voor de detailhandel in de non-food. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85%. Lees meer

6. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk

Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeft sinds dit jaar minder WW-premie betaald te worden dan voor werknemers met een flexibel contract. Wettelijk is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Lees meer

7. Versoepeling uitstel van belastingbetaling

Het uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd tot 1 juli 2021. Dat was eerder tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Lees meer

8. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte.

9. Garantie ondernemingsfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar. Lees meer

Bronnen: UWV / SRA / NBA / Rijksoverheid / Financieel Dagblad.