Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Overige updates met betrekking tot loonadministratie

Overige updates met betrekking tot loonadministratie

E-Herkenning

Omdat de aanvraag van de NOW via het UWV zal gaan verlopen is de kans aanwezig dat het vereist is om E-Herkenning te hebben voor het inloggen op de website van het UWV. Het is nog niet bekend of dit daadwerkelijk vereist is, aangezien veel werkgevers en intermediairs dit nog niet hebben. WEA heeft een zogenaamde ketenmachtiging. Door middel van dit machtigingsformulier kunt u ons machtigen om namens u in te loggen bij het UWV en de aanvraag voor u in te dienen.

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet u daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen? Lees meer.

Reiskostenvergoeding

Veel werkgevers kiezen er vanwege de administratieve overlast voor om reiskosten voor het woon-werkverkeer volgens een vaste methode te berekenen. Voor werknemers die in de regel naar een vaste werkplek reizen, dient u de vergoeding dan te baseren op 214 werkdagen per jaar. Hierin is al rekening gehouden met vakantie, ziekteverzuim e.d.

Let op!

U mag deze methode toepassen als de werknemer vermoedelijk 36 weken of meer per jaar naar de vaste werkplek reist.

Berekening

De vaste reiskostenvergoeding berekent u vervolgens door het aantal woon-werkkilometers heen en terug te vermenigvuldigen met 214. Voor dit aantal kilometers mag u maximaal € 0,19/km vergoeden. Dit bedrag deelt u door 12 om het bedrag per maand te berekenen. Voor parttimers past u de vergoeding evenredig toe.

Thuis vanwege corona

Voor een werknemer die thuis werkt vanwege het coronavirus, mag u de onbelaste vergoeding gewoon blijven doorbetalen. Dit is onlangs in een besluit van het ministerie van Financiën vastgelegd.

Let op!

Voor werknemers die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet u na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijke aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag u echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Niet voor reiskosten op declaratiebasis

Als u reiskosten op declaratiebasis vergoedt, is de verruiming niet van toepassing. Deze geldt namelijk alleen voor vaste vergoedingen.

In 2020 geen herzienen WW-premie bij overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat alleen voor 2020 deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. Lees meer

Thuiswerken

Vanwege de Coronacrisis werken veel werknemers (verplicht) thuis waar dat mogelijk is. Wij adviseren u om hier duidelijke afspraken met uw werknemer over te maken en deze vast te leggen. Neem contact met ons op voor het opstellen van een document om de afspraken hierover vast te leggen.

Aan het thuiswerken zijn kosten verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven. Lees er hier meer over.

Contact