Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Terugbetalen bijzonder uitstel van betalen belasting

Versoepeling uitstel van belastingbetaling

De Belastingdienst heeft ondernemers nogmaals dringend opgeroepen om op tijd belastinguitstel aan te vragen of te verlengen. Anders lopen zij de gunstige aflossingsregeling mis. Uitstel verlengen of aanvragen kan nog tot en met 30 juni 2021.

Vooralsnog loopt de regeling voor bijzonder uitstel op 1 juli 2021 af. Aanvankelijk zou het uitstel al op 1 januari en daarna op 1 april stoppen, maar het kabinet heeft de regeling toch nog verlengd. Niettemin heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën ook al diverse malen aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de belastingschulden maar blijven oplopen. Tegelijkertijd gaan er buiten het kabinet al langer stemmen op om de schulden – misschien deels – kwijt te schelden om ondernemers na de pandemie een frisse start te laten maken.

Het is dus niet uitgesloten dat er nog aanpassingen volgen. Eindigt de regeling zoals gepland in juli, dan start per 1 oktober 2021 de ruime aflossingsregeling die het kabinet heeft opgezet. Ondernemers krijgen onder die regeling 36 maanden de tijd om hun opgebouwde schuld terug te betalen.

Voor ondernemers die na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag indienen, betekent dit dat zij tot 1 juli 2021 hun nieuwe betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van btw en loonheffingen, niet hoeven te voldoen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog onder voorwaarden om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Let op!
Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen qua aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling (zie hierna). Het is dus belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zélf om verlenging vragen. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin zij hun schuld in 36 maanden kunnen aflossen.

Let op!
Over belastingschulden wordt invorderingsrente berekend door de Belastingdienst. In het kader van de coronacrisis is het percentage tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Per 1 januari 2022 zal dit weer stijgen naar 4%. Er is nog geen maatregel aangekondigd om deze verhoging uit te stellen.

Uiteraard kunnen wij het uitstel van betaling of de verlenging voor u verzorgen, neem hiervoor contact met ons op.

Bron: RendementOnline