Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

NOW regeling 1.0

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen.

NOW-regeling verruimd voor concerns

Werkmaatschappijen die meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dan niet aan de voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Lees meer

Duur van de regeling

De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor drie maanden en kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Aan de verlenging kunnen nog nadere voorwaarden worden gesteld.

Hoogte van de tegemoetkoming

Om voor de tegemoetkoming in de loonkosten in aanmerking te komen moet de werkgever te maken hebben met een verwacht omzetverlies van tenminste 20%, te rekenen vanaf 1 maart 2020.

De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Het is nog niet volledig duidelijk welk loon als grondslag geldt. Ook is nog niet duidelijk of (een deel van) de werkgeverslasten hierin meegenomen worden.

De tegemoetkoming is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies, bijvoorbeeld:

  • de tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonsom als 100% van de omzet wegvalt;
  • de tegemoetkoming bedraagt 45% van de loonsom als 50% van de omzet wegvalt;
  • de tegemoetkoming bedraagt 22,5% van de loonsom als 25% van de omzet wegvalt.

 Als de werkgever een tegemoetkoming aanvraagt, zal het UWV een voorschot op de tegemoetkoming verstrekken van in elk geval 80% van het bedrag van de tegemoetkoming. Bij een tegemoetkoming van 90% zal het UWV dus een voorschot verstrekken van in elk geval 80% x 90% = 72%.

De definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt achteraf plaats aan de hand van het daadwerkelijke verlies aan omzet. Als het om een “grotere aanvraag” gaat, moet dit daadwerkelijke verlies aan omzet worden aangetoond met een accountantsverklaring. Achteraf kan dus sprake zijn van een terugvordering of nabetaling. Het is nog niet bekend wat wordt verstaan onder een “grotere aanvraag”.

Overige voorwaarden

Door gebruik te maken van de NOW verplicht de werkgever zich om het loon van de werknemers volledig doorbetalen en gedurende de periode waarover de tegemoetkoming in de loonkosten wordt ontvangen geen ontslag aan te vragen op bedrijfseconomische gronden.

Welke werknemers

De tegemoetkoming in de loonkosten geldt niet alleen voor werknemers met een vast contract, maar ook voor werknemers met een flexibel contract die in dienst blijven gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming in de loonkosten geldt. Het is nog niet bekend hoe de tegemoetkoming voor de flexibele werknemers berekend wordt. Uitzendbureaus kunnen de tegemoetkoming in de loonkosten ook krijgen voor uitzendkrachten die zij in dienst houden.

Arbeidscontract beëindigen bij de NOW

Kunt u een arbeidscontract met een werknemer beëindigen als u een beroep doet op de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling)? Wat mag wel en wat mag niet? Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidies LKS

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. Lees meer

Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!

Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want u wilt in deze tijden niet ook nog eens achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling. Lees meer

Overgangsrecht

Reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden beschouwd als aanvragen voor de tegemoetkoming in de loonkosten. Omdat de aanvraag voor werktijdverkorting achteraf wordt beschouwd als een aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten zal er aanvullende informatie zal worden opgevraagd.

Tevens brengen wij u op de hoogte van overige updates met betrekking tot uw personeel in relatie met de Coronacrisis. Dit heeft betrekking op E-Herkenning, reiskostenvergoeding en thuiswerken. Lees meer

 

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.