Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

NOW-regeling verruimd voor concerns

NOW-regeling verruimd voor concerns

Probleem berekening omzetverlies concerns

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat concerns waarbij personeel van de ene bv niet of maar beperkt inzetbaar is in andere bv’s, door de berekening van de omzetdaling per concern soms geen vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld wanneer van een bv in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20%. Door de verruiming van de NOW-regeling wordt dit probleem nu opgelost.

Verruiming

De verruiming betekent dat zelfstandige rechtspersonen binnen het concern, zoals bv’s, de NOW voortaan zelf kunnen aanvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Voorwaarden

  • Geen dividend of bonussen: concerns waarvan een bv een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
  • Geen ontslagen: de betreffende bv heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de bv. Bv’s met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Geen personeels-bv binnen het concern: concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
  • Extra waarborgen.

In de NOW-regeling wordt ook een aantal extra waarborgen opgenomen om frauduleus gedrag tegen te gaan. Zo mogen over de periode van het omzetverlies geen opdrachten worden omgeboekt van een bv die een beroep doet op de NOW naar een andere bv binnen het concern. Ook worden mutaties in voorraden toegerekend aan de omzet. Deze waarborgen worden nog nader uitgewerkt.

Wanneer in werking?

De aanpassing wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Daarin zal ook worden opgenomen vanaf welk moment de regeling ingaat.