Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Uitbreiding TVL-regeling

Uitbreiding TVL-regeling

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.  Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden.

  • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020.
  • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021.
  • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.

De belangrijkste verschillen met de TVL in de eerste periode zijn:

  • Voor het 4e kwartaal van 2020 (TVL Q4 2020) komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren – dus met alle SBI-codes – in aanmerking. Eerder waren dit alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes. Alleen krediet- en financiële instellingen komen niet in aanmerking.
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden. Eerder was dit € 4.000 in 4 maanden.
  • Voor TVL Q4 2020 geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de 3e periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000. Eerder was dit minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

TVL eenmalig ook voor andere sectoren

Aanvankelijk gold de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) alleen voor bepaalde sectoren, maar de regeling wordt nu uitgebreid. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor de eerste drie maanden (oktober tot en met december 2020). Of een bedrijf in deze periode in aanmerking komt voor de TVL, is dus niet langer afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf. De TVL staat daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30%. Bedrijven moeten wel voldoen aan de overige eisen van de TVL. Zo dient men onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten te hebben in de periode oktober t/m december en dient men minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Let op!

Krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL.

Extra subsidie horeca

Er komt een extra subsidie voor de horeca. Dit om tegemoet te komen in de kosten ten gevolge van de verplichte sluiting, zoals bederf van voorraden. De subsidie zal ongeveer 2,75% van de omzetderving bedragen, al is nog niet duidelijk over welke periode deze derving berekend wordt. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. Wel is al bekend dat de subsidie gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming zal bedragen.

Horecaondernemers hoeven voor de subsidie geen aparte aanvraag in te dienen. Wanneer een aanvraag voor de TVL wordt gedaan, zal de subsidie er automatisch bij worden opgeteld. De subsidie zal niet beperkt worden door het maximum van de TVL van € 90.000.

Let op!

Op de site van RVO komt een rekentool beschikbaar waarmee ondernemers de TVL en eventueel de extra tegemoetkoming voor de horeca kunnen berekenen.

Extra tegemoetkoming evenementenbranche

Aangezien veel evenementen vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, komt er ook voor deze branche een extra tegemoetkoming. Deze extra regeling is bestemd voor ondernemers die wel voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor de TVL voor de periode oktober t/m december 2020 omdat hun omzet in het vierde kwartaal van 2019 (te) laag was.

De betreffende ondernemingen die door een lage omzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL subsidie uit het tweede steunpakket. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Voorwaarden

Om de tegemoetkoming te krijgen, moet een bedrijf een SBI-code hebben die aangeduid is als ‘evenement-gerelateerd’. Ook moet men kunnen aantonen dat men minimaal één festival of evenement heeft georganiseerd of voor de omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

Let op!

Het lijkt voor deze eenmalige tegemoetkoming van belang te zijn dat daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket. Het is nog onbekend hoe zal worden omgegaan met ondernemingen die wel recht hadden op de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt.