Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Het UBO-register

Het UBO-register

Op 27 september 2020 is de wet tot invoering van een UBO-register in werking getreden. Het is van belang dat deze wet zowel ziet op de verplichting voor in Nederland opgerichte rechtspersonen hun UBO te identificeren en daarvan opgaaf te doen in het Handelsregister, als op de verplichting voor adviseurs uit hoofde van de Wwft de UBO van hun cliënten vast te stellen. Belangrijk verschil is dat de verplichting uit hoofde van de Wwft ook geldt voor buiten Nederland opgerichte rechtspersonen.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Onder UBO wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon. Maar ook de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht, is een UBO. Onder andere accountants en belastingadviseurs dienen te controleren en vast te leggen wie de UBO’s van hun cliënten zijn. Als iemand een belang van meer dan 25% (juridisch/economisch, stemrecht) heeft, wordt vermoed dat die persoon een UBO is. Als evenwel duidelijk is dat een ander de daadwerkelijke zeggenschap heeft, zal die persoon als UBO moeten worden aangemerkt.

Meer over…

Meer weten over het UBO-register? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  •