Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Het UBO-register en privacy

Het UBO-register en privacy

Om de privacy van de uiteindelijk begunstigden te beschermen, is voorzien in vier (privacy)waarborgen:

  1. gebruikers van het register zullen worden geregistreerd (uitgezonderd aangewezen bevoegde autoriteiten of de Financiële inlichtingen eenheid);
  2. er zal een vergoeding worden gevraagd voor inzage;
  3. andere gebruikers dan specifiek aangewezen autoriteiten en de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL) zullen inzage krijgen in een beperkte set gegevens over de uiteindelijk begunstigde; en
  4. afscherming van alle informatie over een UBO: de informatie over de aard en omvang van het door de UBO gehouden belang bij een risico op bijvoorbeeld fraude, kidnapping, chantage, geweld of intimidatie en in de situatie indien een UBO minderjarig is of anderszins handelingsonbekwaam. Hiertoe moet de UBO zelf een verzoek indienen bij de KvK. Of het verzoek wordt aanvaard, wordt per geval aan de hand van de omstandigheden bepaald. De UBO kan in bezwaar gaan tegen een besluit van de KvK waar hij het niet mee eens is. Banken, andere financiële instellingen en notarissen zullen echter wel toegang houden tot alle gegevens van deze UBO’s. Hetzelfde geldt voor de aangewezen bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid.

Aan een ieder zal toegang worden gegeven beperkte volgende gegevens:

  1. naam;
  2. geboortemaand;
  3. geboortejaar;
  4. nationaliteit
  5. woonstaat;
  6. aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang. Het belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages, er zullen geen geldbedragen genoemd worden.