Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Inschrijven in het UBO-register

Inschrijven in het UBO-register

Niet inschrijven

Eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen worden niet in het UBO-register opgenomen. Bij een eenmanszaak is immers duidelijk wie de uiteindelijk begunstigde is. Naar hun aard behoren publiekrechtelijke rechtspersonen evenmin in het UBO-register thuis.

Wel inschrijven

 • Besloten vennootschap
 • Naamlozen vennootschap
 • Stichting
 • Vereniging
 • Rederij
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma
 • Commanditaire vennootschap
 • Coöperatie
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Overige privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Europees economisch samenwerkingsverband
 • Europees coöperatieve vennootschap
 • Buitenlandse rechtspersoon
 • Kerkgenootschap

Welke gegevens registeren?

Startende ondernemers registreren hun UBO’s bij hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bestaande ondernemingen moeten de volgende gegevens over de UBO registeren:

 1. het Burgerservicenummer indien dat aan hem is toegekend;
 2. een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan die persoon ingezetene is (indien althans de woonstaat dat identificatienummers heeft verstrekt);
 3. naam;
 4. geboortemaand;
 5. geboortejaar;
 6. nationaliteit;
 7. woonstaat en woonadres;
 8. aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang. Het belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages, er zullen geen geldbedragen genoemd worden.

Registreren in het UBO-register

Het UBO-register is ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. Bent u al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan ontvangt u bericht over het inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Bent u een startende ondernemer? Dan kunt u zich inschrijven gelijktijdig met uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.