Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Kostendifferentiatie bij tijdelijke / vaste contracten

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Kostendifferentiatie bij tijdelijke / vaste contracten

De WAB gaat met ingang van 2020 een verschil in kosten creëren tussen vaste dienstverbanden en flexibele/tijdelijke dienstverbanden. Volgens de wetgever hebben werknemers met een vast dienstverband betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan werknemers met een flexibel dienstverband. Door een verschil in kosten te creëren beoogd de wet hiermee de kloof tussen een vast dienstverband en flexibel dienstverband kleiner te maken.

Lage premie

De werkgever betaalt de lage WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tevens moet de arbeidsduur daarin zijn vastgelegd. Een nul uren- of min-max overeenkomst komt dus niet in aanmerking voor de lage premie.

De werkgever mag ook de lage WW-premie betalen als:

  • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

Hoge premie

De hoge WW-premie moet worden berekend voor alle andere dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst.