Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Strengere regels ten aanzien van oproepkrachten

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Strengere regels ten aanzien van oproepkrachten

Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor oproepkrachten, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans.  Deze wijzigingen hebben een directe werking en dus ook betrekking op oproepovereenkomsten die nu al lopen.

Wat verstaat de wet onder een oproepkracht?

Volgens de WAB is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van minimaal een maand; of maximaal een jaar en het recht op loon van de oproepkracht gelijkmatig is verspreid over dat jaar of als er is vastgelegd dat er geen recht is op loondoorbetaling bij geen arbeid

Vanaf 1 januari 2020 moet een werkgever een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren oproepen voor het werk. De oproep moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Oproepkrachten houden recht op loon over de afgesproken uren als de werkzaamheden (of een deel daarvan) minder dan vier dagen van tevoren worden afgezegd. In cao’s kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. De termijn van vier dagen kan verkort worden tot 24 uur.

Verder geldt nog steeds dat voor de werknemer waarbij de arbeidsomvang voor minder van 15 uur is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dat de werknemer voor iedere oproep ten minste recht heeft op drie uur loon. Dit is reeds bestaande wetgeving, maar vanwege de aanvullende regels ten aanzien van oproeptermijnen willen we benadrukken dat dit extra regels zijn bovenop de bestaande wetgeving.

Recht op vaste uren

Een oproepkracht moet na een arbeidsovereenkomst van 12 maanden een aanbod krijgen voor een vast aantal uren. Dat aantal uren moet ten minste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de voorgaande 12 maanden voor de werkgever werkte. Als er sprake is van onderbrekingsperioden van korter dan 6 maanden, wordt de duur van de arbeidsovereenkomst samen geteld. Dit is exclusief de onderbrekingsperiode. Het gaat dus om de maanden waarin er daadwerkelijk sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Het aanbod moet binnen een maand na de voorgaande twaalf maanden van werkzaamheden schriftelijk of elektronisch worden gedaan. De werknemer hoeft het aanbod niet te accepteren.

Per 1 januari 2020 geldt een overgangsbepaling voor de oproepkrachten die dan langer dan twaalf maanden voor dezelfde werkgever arbeid verrichten. Binnen een maand nadat de WAB is ingegaan, dus vóór 1 februari 2020, moeten deze werknemers een aanbod krijgen voor vaste uren. De termijn van twaalf maanden gaat dus niet pas in per 1 januari 2020.

Recht op loon als het aanbod uitblijft

Blijft het aanbod voor een vast aantal uren uit, dan heeft de oproepkracht recht op loon vanaf de dag dat het aanbod uiterlijk had moeten worden gedaan. Het loon wordt gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de voorgaande twaalf maanden werkte.

Payrollkrachten

Payrollkrachten behoren vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden te hebben als werknemers die bij de werkgever in vaste dienst zijn. Payrollkrachten hebben ook recht op een passende pensioenregeling.