Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 23 november 2021

Eindejaarsnieuwsbrief Salarisadministratie 2021

Het jaar 2021 was een zeer bijzonder jaar. Corona, de lockdowns en de onzekerheid voelden we allemaal. Gelukkig hebben wij onze werkzaamheden rondom uw salarisadministratie onveranderd kunnen uitvoeren en naderen we het einde van het jaar.

Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de jaarafsluiting van de salarisadministratie van 2021. Welke zaken zijn relevant voor het afronden van dit kalenderjaar?

Laatste salarisverwerking 2021

De loonverwerking van december/periode 13 zal binnenkort gestart worden. Net zoals de afgelopen jaren willen de meesten van u het nettoloon van de medewerkers voor de kerstdagen uitbetalen.

Wij willen u daarom vragen de mutaties zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke manier aan ons door te geven. Mocht u op een ander moment dan gebruikelijk de lonen door ons verwerkt willen zien worden, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen om dit af te stemmen. Indien de aanlevering wat krap in tijd zit en de salarisrun moet nog wel snel verwerkt worden, vragen wij u tevens om telefonisch contact met ons op te nemen om dit verder af te stemmen.

Heeft u nog andere/aanvullende mutaties voor de salarisverwerking van 2021? Wilt u dit dan uiterlijk 12 januari 2022 bij ons aanleveren? Deze mutaties worden dan in een (extra) loonrun van 2021 verwerkt. Als u de mutaties van 2021 niet voor eerder genoemde datum kunt aanleveren, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Jaaropgaven

Zodra het jaar 2021 is afgerond, zijn de jaaropgaven over het jaar 2021 beschikbaar. Op het moment dat de jaarovergang is uitgevoerd ontvangt u een e-mail, zodat u weet dat de jaaropgaven beschikbaar zijn. Op dat moment kunt u of kunnen uw medewerkers deze uit ons salarisprogramma of uit het werknemersportaal ophalen. Heeft u geen toegang tot ons pakket? Dan worden de jaaropgaven uiterlijk eind januari 2022 aan u verstuurd.

Wenst u de jaaropgaven op een specifiek moment beschikbaar/zichtbaar te maken voor uw medewerkers? Dan verzoeken wij u om dit tijdig aan ons door te geven. Tevens vernemen wij dan graag op welke datum de jaaropgaven beschikbaar/zichtbaar gemaakt dienen te worden.

Werkkostenregeling (WKR)

Indien u uw personeel dit jaar nog iets wilt toekomen in de vorm van onder andere een geschenk of vergoeding, dan kunt u gebruik maken van de WKR. Zeker als u nog ruimte heeft binnen uw vrije ruimte, biedt dit mogelijkheden. De WKR wordt berekend over de loonsom van al uw medewerkers samen. Als één van de corona maatregelen is in 2021 de vrije ruimte van de WKR verhoogd. Voor 2021 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 3%. Over het meerdere wordt de vrije ruimte op 1,18% berekend. Wilt u hier optimaal gebruik van maken of heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Voor de opstart van de salarisverwerking van 2022 zullen we u binnenkort informeren in een aparte nieuwsbrief. Wilt u s.v.p. de beschikking of mededeling Werkhervattingskas (Whk) 2022 die u deze maand van de Belastingdienst ontvangt aan ons toesturen ter controle?

Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen via tel. 0111 45 37 00 of per e-mail via lonen@weazuidwest.nl.

De salarisadministrateurs en adviseurs van WEA Zuid-West wensen u en uw dierbaren een goede decembermaand toe.