Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Controlepraktijk

Controlepraktijk

WEA Audit

De WEA Groep heeft in 2006 een aparte controlepraktijk opgezet onder de naam WEA Audit. Alleen accountantskantoren met een AFM-vergunning mogen wettelijke controles van jaarrekeningen verrichten. WEA Audit heeft deze AFM-vergunning en is in dat kader al diverse malen met goed gevolg getoetst.

Aangesloten bij het SRA

Ons accountantskantoor voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen. WEA Audit is aangesloten bij het SRA, een samenwerkingsverband van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten. Het SRA geeft vaktechnische ondersteuning, verzorgt cursussen en toetst periodiek de kwaliteit van haar leden. Daarnaast heeft het SRA de grootste benchmark database, waarin bijna 200.000 (geanonimiseerde) jaarrekeningen zijn opgenomen ten behoeve van het vergelijken van de jaarcijfers met die van branchegenoten.

Risico-gedreven

Onze controleaanpak is risico-gedreven. Dit zorgt ervoor dat wij de focus van onze werkzaamheden leggen bij die bedrijfsprocessen en jaarrekeningposten, die er in het kader van de controle van de jaarrekening werkelijk toe doen. Onze controleaanpak wordt daarmee toegespitst op uw organisatie en is altijd maatwerk.

Onze aanpak wordt door onze controleklanten als verfrissend en praktisch ervaren. De accountants van WEA Zuid-West worden vaak geprezen omdat we onze werkzaamheden op posten met een lage foutkans durven te beperken, en de klant daardoor minimaal belasten met het uitvragen van onderbouwingen en specificaties. In plaats daarvan focussen onze eindverantwoordelijke accountant en ervaren teamleden zich met name op de posten en transactiemomenten met een verhoogde foutkans. Complexe berekeningen, grote eenmalige transacties en schattingsposten zijn voorbeelden van posten met een verhoogde foutkans. Onze ervaren accountants zijn in staat om de echte jaarrekeningrisico’s (met een mogelijk grote impact) te identificeren en daarbij de juiste mix van controlemiddelen te kiezen. Onze controles worden uitgevoerd volgens de Nederlandse controlestandaarden (NVCOS).