Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 13 april 2023

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd om in de horecasector extra controles uit te voeren ten aanzien van de RI&E en het verplichte basiscontract arbodienstverlening.

De Nederlandse Arbeidsinspectie vraagt afgelopen jaren sectorgewijs extra aandacht voor de arbeidsomstandigheden op het werk. Dit keer betreft het de sector horeca. Maar dat neemt niet weg dat andere sectoren de RI&E en het verplichte basiscontract arbodienstverlening niet op orde moeten hebben.

Verplichting vanuit de wet

Wettelijk gezien hebben we te maken de Arbowet, Arbobesluit en Arboregels. Om dit goed te kunnen uitvoeren zal de werkgever een arbobeleid moeten voeren. Een van deze beleidsonderdelen (en wettelijke verplichting) is een RI&E. In een RI&E wordt een inventarisatie gemaakt van de risico’s op de werkvloer, aansluitend volgt een plan van aanpak. In dit plan van aanpak ga je puntsgewijs bekijken hoe je de risico’s kunt verminderen, dus wat ga je doen om je medewerkers (nog) veiliger en gezonder te laten werken.

Daarnaast geldt de RI&E niet alleen voor de eigen medewerkers welke op de werkvloer rondlopen, maar ook voor stagiaires, ingehuurde krachten en dergelijke.

Controles

Zoals al gezegd is de RI&E een verplichting vanuit de Arbowet. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie hierop kan controleren of sanctioneren. Een controle kan plaatsvinden door onder andere een steekproef, naar aanleiding van een tip of na een bedrijfsongeval (waarvoor een meldplicht geldt).

Indien op dat moment blijkt dat de RI&E niet op orde is of niet up-to date is, dan mag de Nederlandse Arbeidsinspectie beboeten of een proces-verbaal opmaken. Afhankelijk van de soort overtreding en de gevolgen hiervan, kunnen de bedragen flink oplopen.

Een RI&E kan in sommige gevallen door de werkgever zelf worden opgemaakt. Echter in veel gevallen zal er wel een toetsing moeten plaatsvinden door een arbeidskundige. Gecertificeerde arbeidskundige welke een RI&E toetsen kun je veelal vinden bij arbodiensten en branche organisaties.

Daarnaast controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie op het (minimaal) hebben van het verplichte basiscontract bij een arbodienstverlener. Ook dit is geregeld in de Arbowetgeving en ziet toe op de minimumeisen voor werkgevers voor een gezond en veilig werkklimaat. In het basiscontract worden de minimale rechten en plichten voor werkgever, medewerkers en de arbodienstverleners beschreven. Zo kun je onder andere denken aan het recht van de medewerker zonder toestemming het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken of het recht op een second opinion.

Mocht bij controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijken dat het contract met de arbodienstverlener ontbreekt, dan mogen zij maatregelen opleggen. Deze variëren van een waarschuwing tot een boete of zelfs het stilleggen van het werk.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de RIE, wil je ondersteuning bij het voldoen aan de wet en- regelgeving neem dan vooral contact op met Sabine Spanjaard per mail of op 06-10457241. Zij helpt je graag.