Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 3 januari 2022

Start salarisverwerking 2022

Aan het begin het nieuwe jaar informeren wij u graag  over de opstart van 2022 met een aantal veranderingen op salarisgebied die daarbij horen.

Belastingdienst

U heeft vorige maand de volgende mededelingen en beschikkingen ontvangen van de Belastingdienst:

Deze gegevens hebben wij nodig om de salarisverwerking voor 2022 op te starten. Daarom ontvangen wij graag een kopie hiervan voor zover wij deze nog niet van u hebben gekregen.

Standaard zullen wij de Whk-beschikkingen screenen. Indien blijkt dat er WGA- en/ of ziektewetuitkeringen over het jaar aan u zijn toegewezen, nemen wij contact met u op om af te stemmen of wij bezwaar voor u gaan indienen. Aan de hand van dit bezwaar maken wij inzichtelijk aan wie de uitkeringen door het UWV zijn verstrekt. Samen met u kunnen we dan beoordelen of deze personen en bijbehorende uitkeringen terecht aan u verbonden zijn.

Minimumloon

Per 1 januari 2022 stijgt het minimumloon. Het fulltime wettelijk minimumloon voor een volwassene (21 jaar en ouder) wordt € 1.725. Dat is een stijging van € 24. Dit wordt door ons automatisch aangepast waar dat nodig is, evenals CAO stijgingen per 1 januari 2022.

Vanwege salarisstijgingen en tarief aanpassingen van belastingen en premies verandert ook de kostprijs van uw personeel. Wilt u de actuele kostprijs van uw personeel weten, neem dan contact met ons op en wij rekenen het voor u uit.

Werkkostenregeling (WKR)

In de afgelopen twee jaar is als gevolg van de corona maatregelen de vrije ruimte van de WKR verhoogd. Deze verruiming vervalt per 1 januari 2022.

Voor 2022 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 1,7%. Over het meerdere wordt de vrije ruimte 1,18%.

Thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding

Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een nieuwe, onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.

Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken, is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Voor eenzelfde werkdag mag u niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer toepassen. Als de werknemer een deel van de dag thuis werkt en een ander deel van de dag naar de vaste werkplek reist, kant maar één vrijstelling worden toegepast.

Je mag wel naast de thuiswerkvergoeding een reiskostenvergoeding geven voor een zakelijke reis, niet zijnde woon-werkverkeer.

Vanaf 2022 kan alleen de vaste reiskostenvergoeding worden toegepast ten aanzien van de dagen waarop structureel op de vaste werkplaats gewerkt wordt.

Overige faciliteiten om thuis te werken, zoals een bureau, een bureaustoel of een mag u op grond van de arbovrijstelling nu al onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Tevens zijn er mogelijkheden om de kosten voor internet en mobiele telefonie te vergoeden. Dit blijft ook in 2022 zo.

Het is raadzaam met uw personeel of ondernemingsraad rond de tafel te gaan zitten om te kijken hoe beide regelingen naar tevredenheid van alle partijen kunnen worden aangepast. Het voortzetten van de regeling voor vergoeding van reiskosten vanwege het woon-werkverkeer terwijl thuis wordt gewerkt, betekent namelijk dat deze kosten vanaf volgend jaar belast zijn.

Heeft u vragen over de nieuwe vergoeding voor thuiswerken, neem dan met ons op.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden, maar ook in 2022 is deze nog steeds actueel.

Onderdeel van de WAB is een hoge en een lage WW-premie.

De lage WW-premie mag toegepast worden als een dienstbetrekking aan de volgende voorwaarden voldoet:

Wanneer een werknemer over het kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft gewerkt dan de contracturen, zou met terugwerkende kracht per  1 januari van het betreffende kalenderjaar (of startdatum lage WW-premie), de hoge WW-premie moeten worden berekend.

Voor het werken met oproepkrachten, waarvan de oproepovereenkomst voldoet aan de definitie van het Burgerlijk Wetboek, gelden sinds januari 2020 specifieke regels.

Een ervan is dat de werkgever de oproepkracht, steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang ofwel aantal uren. Accepteert de werknemer het aanbod, dan is niet langer sprake van een oproepovereenkomst. Accepteert hij het aanbod niet, dan blijft de arbeidsovereenkomst op oproepbasis en moet de werkgever na iedere periode van 12 maanden opnieuw een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen.

Auto van de zaak

Een nieuw jaar zou niet compleet zijn wanneer er geen aanpassing is in de bijtelling voor de auto van de zaak. Dus ook dit jaar toch weer enkele aanpassingen:

Nieuwe functionaliteit binnen Nmbrs – N0 Pay

Wellicht heeft u bij het inloggen binnen Nmbrs een melding gekregen over de nieuwe functionaliteit binnen Nmbrs, te weten N0 Pay. Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid aan om de salarisprocessen verder te automatiseren.

Als u voor N0 Pay kiest zullen de salarissen en de aangiften loonheffingen automatisch worden voldaan. U maakt dus geen gebruik van SEPA en handmatige betalingen behoren tot het verleden.

N0 Pay kan binnen uw portaal van Nmbrs worden geactiveerd, waarna de koppeling met de bank moet worden gelegd. N0 Pay kost vooralsnog € 5,- per maand en zal door Visma Nmbrs worden geïncasseerd.

Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact op met ons loonteam.

Zoals u hierboven kunt lezen, zijn er in 2021 weer de nodige veranderingen. En niet alles is planbaar, dus we worden mogelijk nog getrakteerd op meer aanpassingen en veranderingen. Daarom blijven wij u ook komend jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Via onze nieuwsflitsen maar uiteraard ook via persoonlijk contact met u. En aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft. Het loonteam van WEA Zuid-West staat weer voor u klaar!

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.