Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 12 juli 2021

Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf heden kunnen we weer, evenals voorgaande jaren, de Subsidie Praktijkleren aanvragen.

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidie kan worden aangevraagd aan het eind van een school- of studiejaar, na afloop van de begeleiding. Meer informatie vindt u op de website van het RVO.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidie?

De navolgende opleidingen komen in aanmerking onder bepaalde voorwaarden:

Bekijk hier de voorwaarden per onderwijscategorie.

Bedrag van de subsidie

De subsidie bedraagt wederom maximaal € 2.700,- per leerling op basis van een volledig studiejaar waarin begeleiding heeft plaatsgevonden. Het werkelijk te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen welke het RVO ontvangt en de daadwerkelijk aantal weken van begeleiding.

Maatregelen corona

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Hierdoor kunnen werkgevers te maken hebben gehad met een gedwongen sluiting in de periode vanaf 16 december 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling begeleidt. Voor werkgevers welke te maken hebben gehad met de gedwongen sluiting vanaf 16 december 2020 brengt het RVO uit coulance de weken waarin zij de leerlingen niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voorzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mochten. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welke moment het RVO coulant omgaat met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillend zijn.

Extra subsidie voor bepaalde sectoren

Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie een extra subsidie bedrag aanvragen als zij een BBL leerplek aanbieden. Voor de aanvraag van dit bedrag dient de juiste SBI code als hoofdactiviteit geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel op het moment van aanvragen. Deze aanvraag kan gelijktijdig worden gedaan bij de reguliere aanvraag. Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van het school- of studiejaar, na afloop van de begeleiding, maar in ieder geval vanaf 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021. Ook dit jaar kunnen wij de subsidie voor u aanvragen.

Indien u wenst dat wij de subsidie voor u aanvragen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Meer informatie over de administratieve verplichtingen welke de subsidie aanvraag met zich meebrengt en welke u op verzoek moet kunnen verstrekken vindt u op de website van het RVO.

Zodra u aangeeft dat wij de subsidie praktijkleren voor u mogen aanvragen, zullen wij u een opdrachtbevestiging en een machtiging toezenden. Wij bieden deze digitaal ter ondertekening aan. De subsidie kunnen wij pas aanvragen na ontvangst van alle hierboven genoemde benodigde formulieren.

Wij ontvangen de gegevens graag uiterlijk 6 september 2021 van u, zodat wij tijdig voor u de subsidie kunnen aanvragen.