Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 11 april 2023

Toename rekening-courant is inkomen uit aanmerkelijk belang

De dga heeft zijn aangifte IB/PVV 2017 ingediend naar een belastbaar inkomen van nihil.  In afwijking van de aangifte is het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang vastgesteld op € 76.564. Dit bedrag komt overeen met de toename van de rekening-courantschuld van de dga aan de BV in het jaar 2017. Volgens de inspecteur is voor dit bedrag sprake van een winstuitdeling, wat door de dga wordt betwist.

Arrest Hoge Raad

Uit het arrest van de Hoge Raad van 29 oktober 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AR4761) volgt dat indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, de lening moet worden aangemerkt als een onttrekking. In dat geval moet namelijk worden aangenomen dat het bedrag van de lening op het moment van verstrekking daarvan het vermogen van de vennootschap definitief heeft verlaten.

Als de onttrekking kan plaatsvinden uit de (toekomstige) winst of de winstreserves, kan sprake zijn van een winstuitdeling door de vennootschap aan de aandeelhouder. De Hoge Raad (zie NTFR 2023/122) heeft bepaald dat dit het geval is als de vermogensverschuiving naar de dga plaatsvindt met de bedoeling deze te bevoordelen én beide partijen zich bewust (hadden moeten) zijn van zowel de vermogensverschuiving als de bevoordelingsbedoeling.

Terugbetaling geleende bedrag

Volgens de inspecteur was vanaf de aanvang van de schuld duidelijk dat de dga het van de BV geleende bedrag niet kon terugbetalen. Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft hij verwezen naar de voorwaarden uit de rekeningcourant-overeenkomst die volgens hem nauwelijks tot geen zekerheid bieden dat het geleende bedrag door de dga zal worden terugbetaald. In die voorwaarden is geen aflossingsschema overeengekomen en zijn er geen reële zekerheden gesteld.

Die zekerheden konden ook niet worden opgesteld gelet op de door de dga opgestelde zeer aanzienlijke negatieve vermogenspositie (van enkele miljoenen negatief) en op het negatieve besteedbaar inkomen van de dga in 2017. Verder voerde de inspecteur nog aan dat de toekomstige verdiencapaciteit van de dga er niet toe leidt dat hij de schuld kan terugbetalen, waarbij hij heeft verwezen naar de faillietverklaring van de dga op 9 juli 2021.

Bevoordeling

De rechtbank is, net als de inspecteur, van oordeel dat de BV als zorgvuldig schuldeiser onderzoek had behoren te doen naar de overige verplichtingen en inkomsten van de dga. Door de gelden desondanks te verstrekken heeft de BV de dga bewust bevoordeeld. Ook moet bij de dga sprake zijn geweest van bewustheid van zowel de vermogensverschuiving als de bevoordeling.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de inspecteur met hetgeen hij heeft aangevoerd aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een winstuitdeling en dus terecht een inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Het beroep van de dga is daarmee ongegrond verklaard.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Bron: Fiscaal Vanmorgen