Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Opkomst AI binnen het HR-werkveld

Opkomst AI binnen het HR-werkveld

In de tijden waarin we nu leven speelt AI een steeds grotere rol. Zo ook binnen het HR-werkveld. Wat zijn hier nu de voordelen van en is AI een gevaar voor de toekomst van HR?

Lees verder

Hoge Raad later met oordeel Overbruggings-en herstelwet box 3

De Hoge Raad komt pas met een oordeel over de geldigheid van de herstelwet en Overbruggingswet box 3 in augustus in plaats van in april. Een reden voor het uitstel is niet gegeven. Als de rechter vindt dat de wetten niet deugen gaat dit de schatkist veel geld kosten.

Lees verder

Btw over berekende en niet over contractuele vergoeding

Heeft u contractueel een vergoeding afgesproken? Maar brengt u uiteindelijk een lager bedrag in rekening? Dan bent u btw verschuldigd over dit lagere bedrag en niet over de contractueel afgesproken vergoeding. De Belastingdienst meende in een casus dat dit anders was.

Lees verder

Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

De Belastingdienst heeft een tweetal standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. Het betreft de aftrekbaarheid van advies- en afsluitkosten en over de keuze om al dan niet de rente voor de eigen woning in aftrek te brengen.

Lees verder

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen kunt u misschien btw besparen.

Lees verder

Veel meer huishoudens zijn dit jaar zeker 1.000 euro kwijt aan lokale belastingen

Huishoudens zijn steeds meer kwijt aan lokale belastingen, zoals ozb en afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens moeten dit jaar gemiddeld 951 euro betalen. Dat is 5,9 procent meer dan vorig jaar.

Lees verder

Kwart werkgevers neemt zij-instromers aan, groot deel staat ervoor open

In de krappe arbeidsmarkt met veel moeilijk vervulbare vacatures kijken werkgevers naar verschillende mogelijkheden om nieuwe medewerkers te vinden. Eén daarvan is het aannemen van zij-instromers.

Lees verder

Te laat bezwaar en beroep voortaan vaker acceptabel

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of andere fiscale beslissing, kunt u binnen een bepaalde termijn in bezwaar en beroep. Overschrijdt u deze termijn, dan wordt uw bezwaar of beroep niet in behandeling genomen, tenzij u ‘redelijkerwijs niet in verzuim bent geweest’.

Lees verder

Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit

Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om uw aangiften voor zakelijke belastingen in te dienen? Zorg dan dat u vóór 1 juli 2024 toegang krijgt tot Mijn Belastingdienst Zakelijk. Op 1 juli 2024 sluit namelijk het oude portaal van de Belastingdienst.

Lees verder

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

De groottecriteria die bepalen of uw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad is akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Lees verder