Klantlogin

Hier vindt u de login mogelijkheden van onze portals en online services. Selecteer de gewenste dienst en log in met uw persoonlijke inlogcode.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Actueel

Nieuws | Geplaatst op 17 juni 2024

Rapportageplicht persoonsgebonden mobiliteit vanaf 2024

Rapportageplicht persoonsgebonden mobiliteit vanaf 2024

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u over de plannen van de overheid om persoonsgebonden mobiliteit in te voeren. Dit plan is realiteit geworden en vanaf 1 juli 2024 wijzigt de wetgeving voor werkgevers die 100 of meer werknemers in dienst hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil op deze manier inzicht hebben in de CO2 uitstoot van het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Daarom moeten werkgevers, die meer dan 100 werknemers in dienst hebben, vanaf 1 juli 2024, jaarlijks verplicht rapporteren over het zakelijke woon-werk verkeer van hun werknemers aan de overheid. Het doel is om de gezamenlijke CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer met 1 megaton te reduceren.

Registreren

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen zullen de grote werkgevers met 100 werknemers of meer, het e.e.a. moeten registreren aan gegevens van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.

Voor het bepalen van het aantal werknemers dat in dienst is gaat men uit van een peildatum. Voor het jaar 2024 is de peildatum 1 juli 2024. Voor de komende jaren zal de peildatum elk jaar op 1 januari zijn.

Tevens zijn er nog enkele uitzonderingen. Sommige werknemers hoeven niet te worden meegerekend in het aantal werknemers waardoor u toch onder de 100 werknemers kan komen en zodoende geen rapportageplicht hebt. Hoe het aantal medewerkers bepaald wordt kunt u lezen op pagina 9 t/m 11 van de Handreiking voor werkgevers – Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit. In de Handreiking kunt u alles lezen omtrent de rapportageplicht. Hierin staat alles specifiek beschreven. Klik hier voor de Handreiking.

Als uw bedrijf onder de verplichtstelling valt dan moeten de volgende gegevens per kalenderjaar worden aangeleverd:

Dataverzameling

Om de gevraagde gegevens op de juiste manier aan te kunnen leveren zal u de data moeten verzamelen. De data kan op verschillende manieren vergaard worden.

Rapporteren

Als uw organisatie onder de rapportageplicht valt moet u de gegevens rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ieder jaar moeten voor 1 juli de gegevens van het voorgaande jaar gerapporteerd zijn.

Het eerste jaar waarover uw moet rapporteren is 2024. Dit betekent dat de gegevens van 2024 uiterlijk om 30 juni 2025 gerapporteerd moeten zijn aan het RVO. U kunt hierbij kiezen of u de gegevens indient over de 2e helft van het jaar 2024 of over het gehele jaar 2024. De te rapporteren gegevens moeten worden ingevuld op een online formulier op de website van het RVO. Het formulier kunt u hier vinden.

Uitkomsten

Als de gegevens zijn ingediend dan ontvangt de werkgever een rapportage. Daarop staan de ingediende gegevens met de CO2 uitstoot.

Vanaf het jaar 2025 worden de gegevens ook doorgestuurd naar de omgevingsdienst die per Provincie is opgericht. Deze omgevingsdienst zie toe op de het naleven van de regels omtrent de rapportageverplichting en kan desgewenst controles uitvoeren. Dit betekent dat de onderliggende administratie voor de rapportageverplichting bewaard moet worden.

Halverwege het jaar 2026 kan de overheid, aan de hand van de onderzoeksresultaten, aanvullende maatregelen treffen om CO2 uitstoot verder terug te dringen indien men dit nodig acht.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contact

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  •  

    Bronnen: Rijksoverheid, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Flexknowledge